ข่าวประชาสัมพันธ์
17 กันยายน 2556 งานประกาศรางวัล สคบ.แอด อะวอร์ด 2556 ยกย่องผู้ประกอบธุรกิจที่จัดทำโฆษณาอย่างเป็นธรรมวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในงาน "มอบรางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค (สคบ.แอด อะวอร์ด) ประจำปี ๒๕๕๖” และการเสวนาในหัวข้อ "งานโฆษณาในอนาคตเพื่อรองรับ AEC” โดยนายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวรายงาน ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ซี ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร