ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ข้อมูลผู้บริโภค
ร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค


 
 

ปัญหา

หน่วยงาน

Website

1.

ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด วัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th 

2.

ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการรักษาพยาบาลหรือบริการของแพทย์ สำนักงานแพทย์สภา http://www.tmc.or.th  

3.

บริการสถานพยาบาลเอกชน (คลีนิกลดความอ้วน โพลีคลีนิก โรงพยาบาลเอกชน) กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข http://mr-dhss.moph.go.th/home/  

4.

ราคาสินค้า การกักตุนสินค้า ไม่ติดป้ายราคา มาตราชั่ง ตวง วัด คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น กรมการค้าภายใน http://www.dit.go.th  

5.

พานิชอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th 

6.

การประกันภัยประเภทต่างๆ กรมการประกันภัย http://www.doi.go.th 

7.

คุณภาพและมาตราฐานของผลิตภัณฑ์ สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th 

8.

สอบถาม ร้องเรียน การอนุญาตจัดสรรที่ดิน กองควบคุมธุรกิจที่ดิน กรมที่ดิน http://www.dol.moi.go.th 

9.

คดีด้านเศรษฐกิจ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี http://www.ecotecpolice.com/ 

10.

ด้านการท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว http://home.touristpolice.net/ 

11.

ด้านการขนส่งมวลชน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ http://www.bmta.co.th/ 
    กระทรวงคมนาคม http://portal.mot.go.th/ 

12.

ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://www.dopa.go.th  
       
       
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)