ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ลิงค์ของ สคบ. >> งาน/โครงการ สคบ.
สคบ.ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวนาน้ำท่วม


 
สคบ. ระดมหน่วยงานช่วยเหลือผู้บริโภคที่ประสบอุทกภัย

5 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคที่ประสบอุทกภัย   
มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
ราคากลางซ่อมแซมบ้านสำหรับผู้บริโภคที่ประสบภัยน้ำท่วม
ประมาณราคางานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
รายงานผลการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
สคบ.ได้ดำเนินการออกเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามศูนย์พักพิงต่างๆ วันที่ 17 พ.ย. 2554   
สคบ.ได้ดำเนินการออกเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามศูนย์พักพิงต่างๆ วันที่ 18 พ.ย. 2554    
สคบ.ได้ดำเนินการออกเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามศูนย์พักพิงต่างๆ วันที่ 21 พ.ย. 2554   
สคบ. จัดโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๕๔ โดยร่วมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด แจก     "ถุงกลับบ้าน" ณ อบต. เกาะเรียน ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 7 ธันวาคม  2554   
สคบ. จัดโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๕๔ โดยร่วมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด แจก     "ถุงกลับบ้าน" ณ อบต. บางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 8 ธันวาคม 2554
สคบ. เข้าร่วมกิจกรรมในงาน "ประกันภัยรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม"     โดยจัดนิทรรศการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค     พร้อมให้คำแนะนำผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม     วันที่ 8 ธันวาคม 2554
สคบ. จัดโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๕๔ โดยร่วมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด แจก     "ถุงกลับบ้าน" ณ อบต. คลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2554   
คู่มือจัดการบ้านหลังน้ำลด-จัดทำโดยสมาคมสถาปนิกสยาม-สมาคมเรขศิลป์ไทย-วสท      
รับชมบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ประสบอุทกภัยได้ที่ รายการโต๊ะข่าว สคบ.    
   
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)