ข้อมูลเก่า >> ลิงค์ของ สคบ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (Thai)  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (English)   
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ