ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ลิงค์ของ สคบ.
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค


 
   ความเป็นมา การจัดการเรียนรู้บูรณาการณ์  
   สัมมนาเครือข่ายแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (เชียงใหม่)   
   สัมมนาเครือข่ายแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (พิษณุโลก)  
   เครือข่ายโรงเรียนแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ภาคเหนือ)   
   เครือข่ายโรงเรียนแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ภาคอีสาน)  
   เครือข่ายโรงเรียนแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ภาคกลาง)   
   เครือข่ายโรงเรียนแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ภาคใต้)    
   เครือข่ายโรงเรียนแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ภาคตะวันออก)   
   กำหนดการ การประชุมสัมมนาครูแกนนำฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี    
   การประชุมสัมมนาครูแกนนำฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี   
   การประชุมสัมมนาครูแกนนำฯ เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2522   
   การดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการขายตรงและตลาดแบบตรงฯ ( PowerPoint)   
   การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ( PowerPoint)    
   สคบ.จับมือกระทรวงศึกษาฯ อบรมครู กศน.ทั่วประเทศ   
   
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)