ข้อมูลเก่า >> ลิงค์ของ สคบ.
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค


 
   ความเป็นมา การจัดการเรียนรู้บูรณาการณ์  
   สัมมนาเครือข่ายแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (เชียงใหม่)   
   สัมมนาเครือข่ายแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (พิษณุโลก)  
   เครือข่ายโรงเรียนแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ภาคเหนือ)   
   เครือข่ายโรงเรียนแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ภาคอีสาน)  
   เครือข่ายโรงเรียนแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ภาคกลาง)   
   เครือข่ายโรงเรียนแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ภาคใต้)    
   เครือข่ายโรงเรียนแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ภาคตะวันออก)   
   กำหนดการ การประชุมสัมมนาครูแกนนำฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี    
   การประชุมสัมมนาครูแกนนำฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี   
   การประชุมสัมมนาครูแกนนำฯ เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2522   
   การดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการขายตรงและตลาดแบบตรงฯ ( PowerPoint)   
   การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ( PowerPoint)    
   สคบ.จับมือกระทรวงศึกษาฯ อบรมครู กศน.ทั่วประเทศ