กฏหมาย
กฏหมาย


 
พระราชบัญญัติ
Consumer Protection Act   
Direct Sales and Direct Marketing Act 
Product Liability Act 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ พ.ศ.2541 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินและลักษณะของการรับเงิน พ.ศ.2542 
พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
กฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 10)
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
คำสั่ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๐/๒๕๕๒ เรื่อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น 
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๐/๒๕๕๒ เรื่อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น   
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙ /๒๕๒๗ เรื่อง ห้ามขายสินค้า"ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ หรือตัวดูดน้ำ" 
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙ /๒๕๔๘ เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกว่า "ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก หรือ Blowing Balloon" 
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำให้น้ำร้อนโดยผ่านกระแสไฟฟ้าฯ 
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบฯ 
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า "ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ" หรือ "ตัวดูดน้ำ 
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า "ลูกโป่งวิทยาศาสตร์" หรือ "ลูกโป่งพลาสติก" 
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นการชั่วคราว 
คำสั่ง ห้าม "อินเดียน่า ล็อก" (Indiana Log) 
คำสั่ง ห้ามขายเครื่องเล่นฉีดน้ำ ฯ 
คำสั่ง ห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิค ฯ 
คำสั่ง ห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิค ฯ 
คำสั่ง ห้ามขายสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำ หรือท่อส่งน้ำ 
คำสั่ง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำ ฯ 
คำสั่ง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นล่องแก่ง อินเดียน่า ล็อก 
คำสั่ง ห้ามขายสินค้าภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหาร ที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวเชื่อมต่อ 
คำสั่ง ห้ามขายสินค้าภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหาร ที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ เป็นการชั่วคราว 
คำสั่ง ห้ามห้ามขายสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวเชื่อมต่อ ฯ 
ประกาศ
ประกาศ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา 
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก  
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 10 เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 11 เรื่อง ให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก   
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 12 และ ฉบับที่ 15 เรื่อง ให้สุราเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก    
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 14 เรื่อง ให้ปุ๋ยชีวภาพเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 16 เรื่อง ให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก        
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 17 เรื่อง ให้น้ำมันอเนกประสงค์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 18 เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนสำหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก   
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 19 เรื่อง ให้ที่นอนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก    
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2549) เรื่อง ให้รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2549) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำเย็นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก   
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 22 เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ช่วยในการพยุงตัวเด็กเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550)
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) ให้ชุดสังฆทาน และชุดไทยธรรมเป็นสินค้าควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2550) ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 24 เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 24(พ.ศ. 2550)
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2550) ให้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเป็นสินค้าควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2550) ให้เครื่องทำน้ำเย็นเป็นสินค้าควบคุมฉลาก(ฉบับที่ ๒)
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 27 เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 28 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2546)
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒)
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 3 เรื่อง ให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่2)
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 31 เรื่อง ให้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2555) เรื่อง ให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5 เรื่อง ให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 และ ฉบับที่ 13 เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 7 เรื่อง ให้อัญมณีเจียระไนและเครื่องประดับอัญมณีเจียระไนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 8 เรื่อง ให้บอแรกซ์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 9 เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำเย็นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒)
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ให้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2550)
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2550)
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2549
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2554
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยายยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับเพิ่มเติม)
ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้มเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท เน็กซัส วัน จำกัด(บริษัท โนเบิล ไลฟ์ จำกัด)
ประกาศ เรื่อง แนวทางการโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง แนวทางการโฆษณาสินค้าหรือบริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552 เพิ่มเติม
ประกาศ ห้ามขายเครื่องทำน้ำเย็น ฯ
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) เรื่อง ให้ปืนอัดลมเบาที่จำลองเลียนแบบอาวุธปืนจริงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ระเบียบ
ระเบียบ คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
ระเบียบ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
ระเบียบ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ระเบียบ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)