ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
สมัครงาน >> สมัครงาน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน"

วันที่ 16 พ.ย. 2552
 
ลำดับที่ : 977
   

หัวข้อข่าว :

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน"  
 

รายละเอียด :

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
"เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน"
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางสังคมศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
 สมัคร ที่นี่      http://job.ocpb.go.th/
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ที่นี่
 
  

ไฟล์ประกอบ :

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)