สมัครงาน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์"

วันที่ 16 พ.ย. 2552
 
ลำดับที่ : 976
   

หัวข้อข่าว :

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์"  
 

รายละเอียด :

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
"เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์"
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
สมัคร ที่นี่ http://job.ocpb.go.th/
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ที่นี่
 
  

ไฟล์ประกอบ :

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------